Isatifikethi sethu

Namhlanje "uxanduva lwentlalo yoluntu" yeyona milebe ishushu kwihlabathi jikelele, Ukususela ekusekweni kwenkampani ngo-1997, kuba uHunter, uxanduva lwabantu kunye nokusingqongileyo luye lwadlala indima ebaluleke kakhulu, eyayihlala ixhalabele kakhulu umseki wethu. inkampani.

Uxanduva lwethu kuBasebenzi

Imisebenzi ekhuselekileyo / imfundo yobomi bonke / usapho kunye nomsebenzi / impilo kwaye ilungele ukuya kumhlalaphantsi. KwaHunter, sibeka ixabiso elikhethekileyo ebantwini.abasebenzi bethu zizinto ezisenza sibe yinkampani eyomeleleyo.Siphathana ngembeko , ngoxabiso.kunye nomonde.ujoliso lwethu olwahlukileyo lwabathengi kunye nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa kuphela ngesi siseko.

UXanduva Lwethu Kwindalo Esingqongileyo

Uxanduva lwethu lweNtlalo

Nikela ngeencwadi kwizikolo ezahlukeneyo / nithathele ingqalelo engakumbi ekunciphiseni intlupheko / Ukuxhasa ngenkuthalo abantwana abasesikolweni

I-BSCI 2021 VERSION

BSCI-01
izatifikethi zethu